За мен

Д-р Борис Стоилов, дм е АГ, специалист по Фетална медицина и управител на Център по Майчино-Фетална Медицина, гр.Пловдив.

 

През 2005г. завършва медицина в МУ-Пловдив и след дипломирането си работи като доброволец в Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Георги".

 

Стартира кариерата си на акушер-гинеколог през 2007 г. в АГ отделението на МБАЛ “Св.Мина“ - Пловдив.  От 2009 г. работи в частни и държавни здравни заведения във Великобритания.  Оттогава е и регистрацията му в британската съсловна организация на лекарите- General Medical Council.  

 

От 2011 г. до 2014 г. работи  в СБАЛАГ „Селена“ - Пловдив.  Специалност по Акушерство и гинекология получава през 2014г., като се е обучавал в МУ-Пловдив под ръководство на проф. Никола Милчев, а след 2011 г. при проф. Благовест Пехливанов. 


През 2014 г. специализира Фетална медицина в Лондон, Великобритания при доайена на тази специалност в света, проф. Кипрос Николаидес. Двугодишното му обучение преминава в Kings College Hospital, University College London Hospital, Medway Hospital  и Southend University Hospital. Отдава му се уникалната възможност да работи съвместно с най-добрите специалисти по Фетална медицина в света.  


Д-р Борис Стоилов периодично взема участие в интернационални научни симпозиуми и семинари.  Избира да се върне в България и да продължи кариера си тук, независимо от немалкото предложения за работа в британската столица, които получава.

 

 Д-р Борис Стоилов придобива ОНС "Доктор" по Акушерство и Гинекология към Медицински Университет Пловдив след защитен дисертационен труд "Оценка на скрининга и превенция на прееклампсия при високорискова група жени в българската популация" 2024г. 

Сертификати

Все още няма добавени сертификати в профила

Вграждане на видеоклип

Опит

Акушер-Гинеколог, Специалист по Фетална медицина
4000, Пловдив, България, ул. Знаме №4
Прием само след запазен час
Платен прием
Услуги в тази практика
 • Установяване на бременност 6-10 г.с.
 • Скрининг в първи триместър 11-13 г.с. +6 дни
 • Фетална Морфология 3/4D 20-23 г.с.
 • Късна Фетална Морфология с Доплери след 28г.с.
 • Консултация
 • Пакети "Женска консултация"
 • Пакети "Женска консултация"
 • Неинвазивен пренатален тест (НИПТ)
 • Мониторен запис на плода (NST)
Research fellow in Fetal Medicine
, България, Denmark Hill, Brixton, London SE5 9RS, UK

Образование

1999 - 2005
Студент по медицина
МУ Пловдив
2008 - 2010
Социална медицина и здравен мениджмънт
УНСС
2009 - 2013
Акушерство и гинекология
МУ Пловдив
2014 - 2016
Fetal Medicine
King's College Hospital
2022 - 2024
ОНС "Доктор" по Акушерство и Гинекология
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Акушерство и гинекология

Организации, в които членувате

 • Съсловна организация

 • Съсловна организация

  General Medical Council
 • Съсловна организация

  ISUOG
 • Съсловна организация

  Асоциация по Майчино-Фетална Медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Услуги

 • Установяване на бременност 6-10 г.с.
 • Скрининг в първи триместър 11-13 г.с. +6 дни
 • Фетална Морфология 3/4D 20-23 г.с.
 • Късна Фетална Морфология с Доплери след 28г.с.
 • Консултация
 • Пакети "Женска консултация"
 • Неинвазивен пренатален тест (НИПТ)
 • Мониторен запис на плода (NST)

Поканете ваши колеги в CredoWeb