Последователи
д-р Емилия  Пантева
д-р Емилия Пантева
Акушерство и гинекология
Десислава Клашнова
Десислава Клашнова
Студент по здравни грижи
Д-р Сабие Коренарска
Д-р Сабие Коренарска
Акушерство и гинекология
д-р Ния Желева Атанасова
д-р Ния Желева Атанасова
Акушерство и гинекология
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Теодор  Филипов
д-р Теодор Филипов
Акушерство и гинекология
Карина Сталева
Карина Сталева
Студент по медицина