Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2017 - Работя тук
София
1000, София, бул. Шипченски проход 65

Образование

2010 - 2011
Маркетинг
УНСС- Университет за национално и световно стопанство
София

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели