За мен

Завършила Висшия институт за физическа култура - ВИФ (1964) като специалист по баскетбол, състезателка във ФД "Локомотив"; от първи курс  (1960) започва йога-обучение при доц. Петър Богданов, леководолаз с постижение 42 м дълбочина (благодарение на йога-заниманията).

През 2009 г. обявена от Американския библиографски институт (АВС) за "ЖЕНА НА 2009 ГОДИНА";

Отличена "ЗА ПРИНОС В ПСИХОЛОГИЯТА НА СПОРТА" с почетен плакет на името на Проф. Ема Герон (2011) от Европейската федерация по спортна психология (FEPSAC) на 13-ти Европейски конгрес - Мадейра, Португалия.

Издадени 10 монографии, автор на повече от 250 публикации, участие в повече от 300 научни форума - национални и международни. Хоби - музика, театър, поезия, публикувани три стихосбирки ("Резонанс", "Аве, София", "Дисонаси").