д-р Невена Иванова създаде публикация
2014
Професионално-поведенчески профил на общопрактикуващите лекари в България
Професионално-поведенчески профил на общопрактикуващите лекари в България

Проучването е направено на база на анкета с 243-ма общопрактикуващи доктори от страната. Интересъ...

Публикации

Професионално-поведенчески профил на общопрактикуващите лекари в България
Професионално-поведенчески профил на общопрактикуващ...
Публикация