За мен

Притежава специалност по радиология от 1990г.

Завършила е медицина в МУ Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66