За мен

  Д-р Татяна Аврамова е с над двадесет и пет годишен опит като извънболничен психиатър, със стаж в различни лечебни заведения в гр. Варна. От 2002г. разкрива частен психиатричен кабинет, като АИПСМП. Работи по договор с НЗОК и платен прием. Професионалните й интереси са в областта на афективния спектър, тревожно и обсесивно-компулсивно разстройство, нарушения в хранителното поведение и когнитивно-поведенческата терапия.

  Като специалист Съдебна психиатрия е вписана като вещо лице към Варненски окръжен съд и извършва консултации и съдебно-психиатрично освидетелстване.

Опит

9000, Варна, България, ул. "27юли" 28 ет.2; ДКЦ "Св.Иван Рилски" -Аспарухово к-т122

Следдипломна квалификация психиатрия:

  • 2011-2012г. Обучителен модул когнитивно-поведенческото консултиране и психотерапия – БАКПТ;
  • 2002г. - 2012г. Участие в обучителни модули от национални конференции на Българската психиатрична асоциация, международни конгреси и регионални срещи на Европейския невропсихофармакологичен колегиум (ECNP), Световната психиатрична асоциация /WPA/ и др.
  • 1998г. Психотерапевтична програма за лечение на зависимости МУ София;
  • 1997г. Позитивна психотерапия Песешкиян към МУ Варна - Кантонална клиника Листал, Швейцария;
  • 1992г. Обучителен курс "Дебрифинг терапия при стрес" към "Фондация невронауки и поведение" и Мед. институт Сан Франциско USA ;

 

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)