Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

2015 - 2017
Рехабилитатор
1606, София, бул. Пенчо Славейков №2

Образование

2015 - 2017
Медицинска рехабилитация и балнеология
Медицински университет - София
София

Специалности

Рехабилитатор
Кинезитерапия
Медицинска физкултура
Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели