Образование

2015 - 2018
Образна диагностика
УМБАЛ Св. Марина - Варна
Варна , България
2005 - 2011
Медицина
МУ-Плевен
Плевен , България

Специалности

Образна диагностика

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb