Опит

6200, Чирпан, България, Търговски комплекс Самара