Опит

7000, Русе, България, бул. Христо Ботев 1

Образование

2011 -
Фармация
МУ Пловдив

Специалности

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb