Опит

2100, Елин Пелин, България, Търговски център Автогара