За мен

Доц. Токмакова е родена в гр. Пловдив през 1971г. Тя е завършила АЕГ – гр. Пловдив и МУ – Пловдив през 1995г. Започва работа като докторант към секция Кардиология, I-ва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив през 1996г. През 2000 г. е асистент към същата секция, а през 2004 г. е повишена в главен асистент.

Има придобити специалности по вътрешни болести през 2000 г. и кардиология през 2003 г., както и образователна и научна степен „доктор” през 2000 г. и научно звание „доцент” по кардиология през 2008 г. От месец март 2008 г. е началник отделение към Кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив.

През 2011 г. има завършена магистратура по „здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-Пловдив.

 

Проф. Токмакова има специализации в чужбина, сред които: European Practicum on Clinical Exercise Testing, Balatonfured, Унгария; специализация в Кардиологична клиника, Hopital Beaujon, Клиши, Франция, като стипендиант на Европейското дружество по кардиология; едногодишна специализация по кардиология в Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Бостън, САЩ и др.

 

 

Проф. д-р Мария Петкова Токмакова, дм е началник на отделение по кардиология, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Медицински Университет – Пловдив, член на работната група по сърдечна недостатъчност към Дружеството на кардиолозите в България.

 

Председател (2018-2020) на Българското Кардиологично Дружество и е член на:

·  Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК);

·  Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology);

·  Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC;

·  Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC;

·  Съюз на учените в България

Опит

Началник отделение към Кардиологична клиника
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66