За мен

Началник Клиника по неонатология СБАЛАГ „Майчин дом".

Области:

  • продължителната дихателна реанимация:
  • антибиотична политика
  • проблемите на вродените бактериални инфекции и назокомиални инфекции в неонаталните интензивни отделения
  • използване на различни техники на апаратна вентилация 
  • проблеми в адаптацията при недоносени с много ниско и екстремно ниско тегло при раждането
  • проучвания свързани с особеностите на бъбречната функция при недоносените деца.

Водещ изследовател е в разработване на програма за профилактика на мозъчните кръвоизливи при деца с ниско и екстремно ниско тегло.

Опит

педиатър неонатолог
1000, София, България, ул. Димитър Манов 17