Последователи
д-р Силвия Оручева
д-р Силвия Оручева
Акушерство и гинекология
д-р Величка Димова
д-р Величка Димова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Йоанна Маламуси
д-р Мила  Сертова
д-р Виолета Цветкова
д-р Георги Бояджиев
д-р Георги Бояджиев
Ушно-носно-гърлени болести
CredoWeb
д-р Пламен Митев, дм
д-р Мария Славчева
д-р Слава Колева
д-р Гергана Светославова Стоянова
Афродита Вълкова
д-р Ангел Митев, дм
д-р Ангел Митев, дм
Кожни и венерически болести
Беyhан Чопчиев
Д-р Мирослава Христова
Д-р Мирослава Христова
Нервни болести / Неврология
д-р Кремена Маврова
Яна Аксентиева
Яна Аксентиева
Студент по медицина