За мен

На пациентите си предоставям медицински услуги и иновации в областта на офталмологията на възможно най-високо ниво, като те съчетават знанията от моя личен професионален опит, както и тоя на водещи световни екипи.

Опит

Управител
5000, Велико Търново, България, бул. България 29 Б
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)