За мен

  Лекар- специализант по Нервни Болести към МУ- София. Понастоящем работя в К-ка по Нерни болести, УМБАЛ "Софиямед"; Отделение по Неврология, УМБАЛ " Пълмед".

Дипломиран лекар- IX.2014г./ МУ- Пловдив, гр. Плловдив/.

 

 

Опит

специализант по Нервни болести
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16