За мен

Мед. сестра Колешева има сертификат за работа с пациенти с множествена склероза от Българското дружество по неврология.

 

Преминала е обучения в Дания, Италия, Германия, Швеция, Монако и др. 

Опит

медицинска сестра
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66