Опит

4000, Пловдив, България, бул."Васил Левски" 144

Специалности

Обща медицина
Общопрактикуващ лекар

Сертификати

ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2017-11-17
Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2017-12-09
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2017-12-26
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛАТЕРАЛНИТЕ ГЛЕЗЕННИ УВРЕДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ
2017-12-26
АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2017-12-27
Подход при диагностиката и лечението на серозен отит
2018-01-19
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2018-01-20
Ранна диагностика при простатен карцином
2018-03-02
Още нещо за подагра
2018-03-24
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT): СЪЩНОСТ, ИНДИКАЦИИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2018-03-24
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2018-03-24
Очни усложнения при диабет
2018-03-24
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2018-04-15
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2018-04-22
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-04-23
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2018-04-23
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и клиничната характеристика
2018-05-27
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-07-08
Медикаментозна алергия
2018-07-08
Ухапвания от змия
2018-07-12
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2018-07-15
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2018-07-15
Анемия по време на беременност
2018-07-22
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-07-22
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2018-07-30
Неонатална жълтеница
2018-07-30
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2018-07-30
Имунологична диагностика на туберкулозата
2018-08-22
Бронхиална астма в детска възраст
2018-08-22
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2018-09-08
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2018-10-20
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2018-10-28
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2018-11-10
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2019-01-05
Придобита хемофилия
2019-01-05
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-03-02
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2019-03-02
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2019-03-09
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-04-26
Шуслерова сол №2
2019-05-26
Шуслерова сол №3
2019-09-06
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-10-26
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-10-27
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-10-27
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-10-27
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-11-16
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2019-12-07
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2019-12-07
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-02-05
Бременност и ракови заболявания
2020-04-03
Ендоваскуларно лечение на руптурирали мозъчни аневризми и артериовенозни малформации
2020-04-04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb