За мен

Завършила е медицина в МУ Пловдив през 2012г.

Специализира неврология от 2013г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15