За мен

Завършва МУ Пловдив през 2013г. Специализира Нервни болести в Клиниката към УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив. През 2019г. придобива специалност "Нервни болести".

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15