Опит

лекар
7000, Русе, България, ул. Рига № 35
За съжаление и към днешна дата се случва заместване. Може би въвеждането на електронна здравна карта, ще даде по- точна представа за това какво се случва с пациента на  отделните "стъпала" в здравната система. Може би така ще се осъществи и по- бърза и коректна връзка лекар-...
Вижте още