Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Кардиология
COVID-19&POST-COVID-19 и връзката им със ССЗ - тенденции през 2021 г.
дискусия
Оптимално лечение на пациенти с аортна клапна патология
дискусия