Опит

Специализант по психиатрия
8000, Бургас, България, парк "Езеро"

Образование

2012 - 2018
Студент по медицина
Медицински университет Варна
Варна , България
2019 -
Психиатрия
Център за Психично Здраве “Проф. Д-р Иван Темков”
Бургас , България

Специалности

Психиатрия

Организации, в които членувате

  • Сдружение

    „Българска Младежка Психиатрична Асоциация“

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb