За мен

Началник на Отделението по образна диагностика към МБАЛ Асеновград от 2016г.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28

Работи по график.