За мен

Специализира неврология от 2014г.

Завършила е медицина в МУ Пловдив през 2013г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15