За мен

Специализирани невропсихологични изследвания и неврокогнитивна рехабилитаиця при деца и възрастни с най-съвременни научнодоказани диагностични и терапевтични методи

Диагностика и неврокогнитивна терапия при деца и възрастни на дефицити засягащи когнитивните функции - възприятия, памет, внимание, екзекутивни функции, реч, гнозис, праксис, визуално-пространствени умения

Ранно диагностициране на хора с повишен риск за развитие на невродегенративни или мозъчносъдови заболявания (Алцхаймер, васкуларна деменция, Паркинсон и други невродегенеративни заблявания), прилагане на адекватен и индивидуален терапевтичен план 

Изготвяне на невропсихологична експертиза за целите на ТЕЛК или по изискване на работодател

Изработване на индивидуална терапевтична и рехабилитационна програма с интегративен подход

Консултации за деца:

• Диагностициране и неврокогнитивна терапия при дефицит на вниманието и/или хиперактивност; при специфични нарушения на способностите за учене: дислексия, диспраксия, дисграфия, психомоторни и говорни нарушения и други проблеми на развитието; при разстройства от аутистичния спектър

• Рехабилитация при придобити когнитивни и говорни смущения, възникнали след мозъчна травма, оперативна намеса, тумор

 

Консултации за възрастни:

• Проблеми с паметта, вниманието, концентрацията, говора и поведението след прекаран инсулт, черепно-мозъчна травма, при тумор или след оперативна намеса

• Изследване на когнитивните функции (възприятия, памет, внимание, екзекутивни функции, гнозис, праксис, визуално-пространствени умения) и речевите способности, при трудности със справяне с ежедневните дейности и съмнения за невродегенеративни и съдови заболявания (Паркинсон, Алцхаймер, съдова деменция и др.)

• Индивидуална рехабилитационна терапия след придобити когнитивни, психомоторни и говорни нарушения (афазия, дизартрия, алексия, аграфия, апраксия и др.) вследствие на инсулт, мозъчна травма или други заболявания засягащи мозъка

• Проблеми с поведението и емоциите, тревожност, стрес, панически атаки, проблеми със съня и др

Опит

Клиничен Невропсихолог
8800, Сливен, България, Ул. Сливница 12

Казвам се Валентина Димитрова и съм магистър клиничен невропсихолог.

Завършила съм бакалавърска степен по психология с профил невронауки, а след това през 2013г. и магистърска степен по невропсихология в университета Aix-Marseille, Франция.

 

През последните 6 години съм практикувала с деца и възрастни във Франция в няколко здравни заведения и клиники, както и в собствен частен кабинет при съвместна работа с лекари невролози, педиатри и гериатри.

 

Имам особен интерес и дългогодишен клиничен опит при ранно диагностициране и проследяване на невродегенеративни и съдови заболявания на ЦНС. Работила съм  в център за изследване на паметта в Aix-en-Provence, Франция, както и като невропсихолог в специализиран дом за възрастни хора с невродегенеративни проблеми. 

 

Занимавам се с диагностика и рехабилитация при придобити когнитивни затруднения при възрастни - проблеми с паметта, вниманието, концентрацията и поведението след прекаран инсулт, черепно-мозъчна травма, тумор или след оперативна намеса.

 

Голяма част от работата и интересите ми при работата с деца са насочени върху диагностицирането и терапията при синдром на дефицит на вниманието. Работила съм като експерт невропсихолог към Résodys към клиника в Aix-en-Provence. Основните ми задачи включваха диагностициране на неврокогнитивни проблеми при деца с проблеми в развитието, обучителни затруднения и поведенчески проблеми, както и изготвяне на план за индивидуална когнитивна рехабилитация и стратегии за адаптация на обучителния процес.

 

През 2018 година се върнах в България, в последствие създадох и развивам своя частна практика в Сливен. Считам за своя мисия да споделям дългогодишните си опит и знания придобити в чужбина.


Обичам работата си и се чувствам благословена, че мога да насоча усилията си за да помагам на тези, които имат нужда!


Бъдете здрави!

Платен прием