За мен

Специализирани невропсихологични изследвания и неврокогнитивна терапия и рехабилитаиця при деца и възрастни с най-съвременни научнодоказани диагностични и терапевтични методи

✔ Диагностика и неврокогнитивна терапия при деца и възрастни на дефицити засягащи когнитивните функции - възприятия, памет, внимание, екзекутивни функции, реч, гнозис, праксис, визуално-пространствени умения

✔ Ранно диагностициране на хора с повишен риск за развитие на невродегенративни заболявания, прилагане на адекватен и индивидуален терапевтичен план

✔ Изготвяне на невропсихологически характеристики: експертиза за целите на ТЕЛК или по изискване на работодател

✔ Изработване на индивидуална терапевтична програма с интегративен подход

Консултации за деца:

• Диагностициране и неврокогнитивна терапия при дефицит на вниманието и/или хиперактивност; при специфични нарушения на способностите за учене: дислексия, диспраксия, дисграфия, психомоторни и говорни нарушения и други проблеми на развитието; при разстройства от аутистичния спектър

• Рехабилитация при придобити когнитивни и говорни смущения, възникнали след мозъчна травма, оперативна намеса, тумор

• Проблеми с поведението и емоциите - тревожност, стрес, проблеми със съня, фобии

Консултации за възрастни:

• Проблеми с паметта, вниманието, концентрацията и поведението след прекаран инсулт, черепно-мозъчна травма, тумор или оперативна намеса

• Изследване на когнитивните функции (възприятия, памет, внимание, екзекутивни функции, гнозис, праксис, визуално-пространствени уменияе) и речевите способности, при трудности със справяне с ежедневните дейности и съмнения за невродегенеративни заболявания и деменции (Паркинсон, Алцхаймер, съдова деменция и др.)

• Индивидуална терапия след придобити когнитивни, психомоторни и говорни нарушения (афазия, дизартрия, алексия, аграфия, апраксия и др.) вследствие на инсулт, мозъчна травма или други заболявания засягащи мозъка

• Проблеми с поведението и емоциите – невроза, депресия, тревожност, стрес, панически атаки, проблеми със съня и др

Опит

Невропсихолог
8800, Сливен, България, Ул. Райко Даскалов, 2
neuropsya@gmail.com +359878257822

Казвам се Валентина Димитрова и съм магистър клиничен невропсихолог.

Завършила съм бакалавърска степен по психология, профил невронауки, а след това през 2013г. и магистърска степен по невропсихология с научноизследователски и професионален профил, в университета Aix-Marseille, Франция.

 

През последните 6 години съм практикувала с деца и възрастни във Франция в няколко здравни заведения и клиники, както и в собствен частен кабинет при съвместна работа с лекари невролози, педиатри и гериатри.

Голяма част от работата и интересите ми при децата са насочени върху диагностицирането и терапията при синдром на дефицит на вниманието. Работила съм като експерт невропсихолог към Résodys към клиника в Aix-en-Provence. Основните ми задачи включваха диагностициране на неврокогнитивни проблеми при деца с проблеми в развитието, обучителни затруднения и поведенчески проблеми, както и изготвяне на план за индивидуална когнитивна рехабилитация и стратегии за адаптация на обучителния процес.

 

Имам особен интерес и дългогодишен клиничен опит при ранно диагностициране и проследяване на невродегенеративни заболявания, както и планиране и провеждане на когнитивна рехабилитация.

 

Занимавам се с диагностика и рехабилитация при придобити когнитивни затруднения, като например проблеми с паметта, вниманието, концентрацията и поведението след прекаран инсулт, черепно-мозъчна травма, тумор или след оперативна намеса.

 

През 2018 година се върнах в България, в последствие създадох и развивам своя частна практика в Сливен. Считам за своя мисия да споделям дългогодишните си опит и знания придобити в чужбина. Обичам работата си и се чувствам благословена, че мога да насоча усилията си за да помагам на тези, които имат нужда!

 

Бъдете здрави!

Валентина

Платен прием