За мен

Завършил гимназиален  етап ПМТ Иван Вазов  през 2016г

Звършил професионално обучение Оператор в дървообработването

специалност Производство на мебели през 2017г