За мен

Завършил:
Медицински факултет на Медицинска академия в София.

Специализирал:

Психиатрия - наркология, Социална медицина и здравен мениджмънт,  Мениджмънт на риска,  Болничен мениджмънт и счетоводство.

 

1980:

Придобил научна и образователна степен "доктор".

Опит

ръководител , нарколог
8008, Бургас, България, ж.к Изгрев,бл.64
Главен Асистент
8010, Бургас, България, Бул.Проф.д-р Якимов ”1
Управител
8300, Средец (Средец), България, Ул.Т.Николов 10
Директор
8000, Бургас, България, Парк Езеро
Директор
8000, Бургас, България, ул. Успенска 1

Образование

1978 - 1980
доктор по медицина ( наркология)
Медицинска академия - София

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт
Психиатрия

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb