Експерт нарколог (консултиране на зависими от наркотици и алкохол)