Влияние на стреса върху лекари, работещи в урологични и акушерогинекологични отделения /Презентация/
Влияние на стреса върху лекари, работещи в урологични и акушерогинекологични отделения /Презентация/

Презентацията е изнесена по време на 2-рата Национална конференция по урогинекология, която се пр...

Публикации

Влияние на стреса върху лекари, работещи в урологични и акушерогинекологични отделения /Презентация/
Влияние на стреса върху лекари, работещи в урологичн...
Публикация