97% от пациентите със стомашни киселини са недиагностизирани и се самолекуватhttp://www.nexilini.bg/publication/interview5.html
Вижте още