За мен

Специализира медицинска онкология от 2014г.

Завършила е медицина в МУ Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15

Работи по график

Специалности

Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb