За мен

Д-р Попов е водещ специалист по ортопедия и травматология в Пловдив.

Завършва медицина в Пловдив. Специалност по ортопедия взема през 1988 г. В ДКЦ-1 постъпва на работа през 2001 г.

Дотогава е работил В МБАЛ-Смолян, в олщинската болница в Карлово, в клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, както и в Либия.

Има множество следдипломни квалификации у нас и в чужбина, едно от които в Лондон. 

Специализиран е в хирургия на ръката и в поставянето на външните фиксатори. Проявява интереси в областта на гръбната и ставната хирургия.