Опит

Детски Нефролог ; Педиатър
4000, Пловдив, България, бул. Освобождение №3 ; до хотел SPS
080015060 0879446290
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 18:00

Сряда

15:00 - 18:00

Петък

15:00 - 18:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Лекар
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
Лекар
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А

Образование

2001 - 2006
Медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България
2008 - 2013
Педиатрия
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България
2014 - 2016
Детска нефрология и хемодиализа
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Детска нефрология и хемодиализа
Педиатрия

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb