Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а

Хирург в отделение по хирургия в УМБАЛ Д-р Георги Странски в Плевен. 

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)