Опит

хирург
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
064886520

Работи в Клиника по хирургия в УМБАЛ-Плевен. 

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)