За мен

Притежава специалност по вътрешни болести и обща медицина.

Опит

8600, Ямбол, България, ул. Панайот Хитов 30

Специалности

Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb