За мен

Д-р Кътев работи като семеен лекар от 2000г. насам.

Завършил е медицина в МУ Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Александър Стамболийски 31