За мен

Д-р Илчев е завършил медицина в МУ Пловдив 2002г.  Специалност по кардиология придобива през 2012 г. Специалност по вътрешни болести 2016г. Сертификат ехокардиография- експертно ниво 2018г.  Европейска диплома по сърдечна недостатъчност 2019г в гр. Атина. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт 2020г. 

Провежда консултации, диспансерно проследяване, ЕКГ , ехокардиография, ЕКГ Холтер, RR Холтер, ВЕТ - платени и по здравна каса. 

Проявава   интерес в диагнозата и лечението на артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, сънна апнея.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 9
032644146
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 17:00

Вторник

09:00 - 17:00

Сряда

09:00 - 17:00

Четвъртък

09:00 - 17:00

Петък

09:00 - 17:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)