За мен

Д-р Илчев е завършил медицина в МУ Пловдив 2002г. Специализира Вътрешни болести 2004- 2008 г. Специалност по кардиология придобива през 2012 г.

Провежда консултации, диспансерно проследяване, ЕКГ , ехокардиография, ЕКГ Холтер, RR Холтер, ВЕТ - платени и по здравна каса. 

Проявава   интерес в диагнозата и лечението на артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, сънна апнея.