За мен

Д-р Димитрова има сертификат за ехокардиография.

Специалист по вътрешни болести от 1999г. и по кардиология от 2016г.

Завършила е медицина в МУ Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Христо Ботев 92