Опит

4000, Пловдив, България, ул. Съединение 42
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 12:00

Сряда

07:00 - 12:00

Вторник

14:00 - 19:00

Четвъртък

14:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 19:00

Сряда

14:00 - 19:00

Вторник

07:00 - 12:00

Четвъртък

07:00 - 12:00

Петък

07:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb