Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-08-01
Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2018-08-01
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2018-09-07
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2019-01-11
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-04-02
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-01-04
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-01-05
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-01-05
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-01-05
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-02-27
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-03-07
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-03-07

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

френски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb