За мен

Доц. д-р Евгений мошеков завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1984 г. с отличен успех.

В продължение на 3 години след дипломирането си работи в хирургично отделение на болницата в Мадан.

От 1987 до 1991 . е докторант в Научно-изследовтелския институт по педиатрия и детска хирергия към Академията на медицинските науки на руската федерация в Москва, Русия. 

Специалност по обща хирергия придобива през 1994 г., а по детска хирургия - през 1996 г.

В клиника по детска хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив започва работа през 1991 г. 

Доцент става през 2010 г.

В работата си е специализиран в областта на детската колопроктология и коремната хирургия.