Специалности

Фармация

Сертификати

ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2018-10-05
Шуслерова сол №2
2018-11-06
Шуслерова сол №3
2018-12-27
Шуслерова сол №4
2019-01-21
Шуслерова сол №6
2019-02-14
Шуслерова сол №5
2019-05-22
Шуслерова сол №12
2019-05-22
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-05-23
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-05-23
Шуслерова сол №9
2019-06-13
Шуслерова сол №10
2019-07-18
Шуслерова сол №8
2019-09-25
Шуслерова сол №7
2019-09-25
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2019-09-26
Шуслерова сол №11
2019-09-26
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-09-26
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-09-26
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2019-09-26
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2019-09-26
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2019-09-26
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-09-30
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-09-30

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb