д-р Радослав Петков създаде публикация
2019
Синдром на ранна реполяризация.
default image
Синдром на ранна реполяризация.

Различните фази на АП са израз на отваянето и затварянето на волтажзависими канали, които селекти...

Публикации

Синдром на ранна реполяризация.
Публикация
Синдром на ранна реполяризация.