Публикувани
Синдром на ранна реполяризация.

Синдром на ранна реполяризация.

Синдром на ранна реполяризация.

Различните фази на АП са израз на отваянето и затварянето на волтажзависими канали, които селекти...