Опит

Лекар специалист медицинска паразитология.
5800, Плевен, България,
064/886 357

Лекар

към Медико-Диагностична Лаборатория по Паразитни болести.