Опит

Лекар
5800, Плевен, България,
064/886 357

Лекар

в Медико-Диагностична Лаборатория по Паразитни болести.