За нас

Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ) е неправителствена организация създадена, за да материализира идеята на инициативна група студенти по медицина, водени от техния импулс да привнасят уникалност и значимост в Науката.
 Ние определяме нашата идея като лична кауза – постоянно да иновираме, обогатяваме и рационализираме Науката. Следвайки този път, целим да усъвършенстваме и увеличим професионалните, научни и практически умения и компетенции на студентите по медицина, дентална медицина и фармация. Инструментите, с които ще доведем настоящата реалност по-близо до нашата визия са пъстра гама от различни форми на комуникация между студента и преподавателя, както и между студента и Науката. Крайъгълен камък на нашата дейност е засилването и промотирането на връзката студент-преподавател. Създаваме платформи за изява на студентите по медицина, дентална медицина и фармация, както и за тяхната извън университетска дейност. Организираме динамична и разнообразна кръжочна дейност в много от медицинските специалности. Организираме научни форуми съвместно със Студентски Съвет при Медицински Университет София, защото вярваме, че тясната кооперация между студентските организации води до значими резултати и е в полза на студентите.
 Вдъхновени от идеята да се докоснем до Науката в нейната чиста форма, нашите членове посвещават всичките си усилия да хвърлят светлина върху последните научни достижения сред медицинското общество.

 

Публикации

Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)
Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)
Публикация
Томас Ландрен: Синтетична биология (Видео)
Томас Ландрен: Синтетична биология (Видео)
Публикация